Mød nye mennekser og få inspiration til dit kærlighedsliv

Har du oplevet at blive misforstået af det modsatte køn?

Vil du gerne vide hvorfor de er, som de er?

Har du nogle ubesvaret spørgsmål?

Vil du gerne have et bedre forhold til din partner?

På en panelaften stilles der spørgsmål til et henholdsvis mande- og kvindepanel, som svarer ærligt tilbage. Du har sikkert hørt at mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus og at det er derfor at vi har så svært med at kommunikere og forstå hinanden. Her får du chancen får at få svar på de ting du ikke forstår ved det modsatte køn.

Formålet med disse aftener er at vi møder nye mennesker og stiller spørgsmål til panelerne og herigennem blive bedre til at relatere til hinanden, forstå hinanden og kommunikere med hinanden. Det er super spændende at høre om hvordan andre oplever deres relationer, hvad de har af erfaringer og hvilke råd de kan evt. kan give os!

Få inspiration til at få det parforhold du drømmer om og/eller holde gnisten i live i det parforhold du allerede har.

Erfaringerne fra disse aftener er, at selve forummet inviterer til en meget stor grad af ærlighed hos både paneldeltagere og publikummer, således at vi alle går hjem en lille smule klogere på både os selv og det andet køn.

Næste Loveinsight Panelaften

Panelaften holder pause pt, men vi kommer igen.

Ønsker du at gå dybere ind i kærligheden?

Et bevidst parforhold er et forhold, hvor begge partner mærker en dyb kærlighed til hinanden og er interesseret i at beholde gnisten. De ønsker at lære deres partner at kende i dybden, og er bevidste om at vi har opbygget bestemte mønstre igennem livet, baseret på tidligere erfaringer (og frygt).

De er også begge interesseret i at udvikle sig igennem parforholdet og ser på disse mønstre som en udfordring. De har som oftes også lavet nogle aftaler omkring hvordan de gerne vil have, at de relaterer til hinanden i forskellige situationer. De har begge sunde grænser for hvad de accepterer i et forhold.

Aftalerne kan være hvordan de håndterer konflikter, hvordan de kan få hinanden til at føle sig elsket, anerkendt og respekteret for hvem de er. En anden vigtig del af et bevidst forhold er også at man viser hvem man i virkelighed er (sårbarhed og gennemsigtighed), deler sine længsler og drømme.

Det er også et forhold, hvor man gør sit bedste for at gøre partneren glad og søge at forstå ham/hende samt elsker og acceptere ham/hende som hun er.

Få hjælp til at:

Opbygge det mod og selvværd der skal til for at være i bevidst parforhold.

Ændre evt. uhensigtsmæssige overbevisninger, der spænder ben for dig.

Se hvilke negative spiraler der foregår og hvordan de kan vendes til positive spiraler.

Finde de værdier/aftaler, som du/I ønsker skal være tilstede i et forhold.

Indgå i det bevidste parforhold.

Hvad enten du er single eller allerede er i et parforhold, men gerne vil gå lidt dybere, kan jeg hjælpe dig til at opnå det, som du ønsker. Vi starter med at se på dine egne mønstre og hvad du tidligere har oplevet i dit parforhold, som ikke fungerede så godt. Vi finder sammen roden til mønstret og slipper det ved hjælp af en tapping teknik, vi vil også se på hvad der evt. holder dig tilbage.

Jeg giver i øjeblikket 30 minutters gratis telefonsamtale, hvor vi taler om din situation og hvordan du bedst kan komme videre derfra hvor du er nu.

Oplev magien i en cirkel

Heart circle healing day 

Er en dag, hvor vi kommer i kontakt med alle vores intelligenser: Hjerne, krop, energi, følelser og intuition.

Det er en dag, hvor vi skaber forståelser og indsigter og healer gamle sår og ar.

Det er en dag, hvor vi får nye perspektiver og forståelser; både om os selv, andre og livet.

Vi bruger både terapeutiske øvelser, systemisk opstillings metode (familie opstilling) og movements med kroppen og healing og andre værktøjer, alt efter hvad der kommer op i cirklen og det unikke værktøj det er bare at være i cirkel.

Cirklen bliver ledet af Niels Madsen, som blandt andet har taget forskellige Heart IQ uddannelser hos Christian Pankhurst i Holland, samt familieopstilling uddannelse hos Mette Nordahl m.m. Et knus hjerte var rent faktisk vendepunktet i hans liv, som gjorde at hans hjerte åbnede sig og nu er i stand til at hjælpe andre igennem svære situationer ved hans nærvær, evne til at se hvad der skal heales og hvilke værktøjer der kan bruges dertil. Nok har han lært meget af Christian Pankhurst, men måden han nu afholder sine cirkler på er helt hans egen og det er meget powerfuldt.

Connie Yndal vil bistå Niels og starte og slutte cirklen med fysiske øvelser for at komme ned i kroppen, så tag gerne noget behageligt tøj på du kan bevæge dig i.

Vi starter op kl. 9.00 og slutter kl. 15.00, vi vil have en pause undervejs hvor du spise lidt medbragt frokost eller købe noget i nærheden. Vi vil sørge for kaffe og te.

Pris for Tinkuy medlemmer 300 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 600 kr.
To fripladser til Tinkuykomplet medlemmer

NB. Dette er den første cirkel som afholdes i København, derfor den billige pris!

Vi anbefaler hurtig tilmelding da vi har begrænset pladser.
Skriv til enten Connie Yndal Pedersen eller Niels Madsen her på facebook, eller på mail til ni-ma-jo@hotmail.com.

Betaling sker via mobilepay til 30942456. Husk at skriv dato på overførelsen! (dette er også nok for tilmelding!)

Skulle du blive forhindret i at komme skal du være velkommen til at sælge din plads videre til en anden.